Orchestra

Conductors

Maciej Figas
Piotr Wajrak
Jagoda Brajewska
Krzysztof Herdzin
Andrzej Knap
Dawid Runtz
Anna Duczmal-Mróz
Agnieszka Nagórka

Conductor's assisstant

Jagoda Brajewska

Inspector

Przemysław Nawrocki

1st violin

Karolina Vallo Sutt - Koncertmistrz
Filip Lipski (z-ca koncertmistrza)
Justyna Cieślak
Wojciech Górecki
Katarzyna Justino
Marta Kępińska
Marcelina Kujacińska
Michał Kwaśniak
Olga Lichniakewycz
Przemysław Nawrocki

2nd violin

Monika Augustyn
Przemysław Damski
Tomasz Komorowski
Paulina Krakowian-Biernacka
Anna Sienkiewicz-Bubczyk
Anetta Szubert-Górny
Alicja Zok
Mateusz Bocheński
Beata Hoffmann
Barbara Józefowicz
Ihor Lavrys
Marta Lutrzykowska
Weronika Świtoń-Maniakowska
Iryna Kordas-Kozak
Adam Szurka - Koncertmistrz
Grażyna Dudzińska
Cezary Krysztoforski
Dorota Nogaj
Joanna Powideł
Jan Przytuła
Mikołaj Wojciechowski

Double bass

Maciej Kuczyniecki
Patrycja Pawełczyk
Olga Agata Zwiernik
Agnieszka Bartoszewicz
Konrad Fiszer
Tomasz Pawlicki
Ewelina Jaworska
Jacek Polański
Bogumił Sykuła

Clarinet

Jarosław Górny
Mirosław Dudziński
Wojciech Kuczyniecki
Krzysztof Biernacki

Bassoon

Bartosz Nogacki
Andrzej Szcześniewski
Adam Kwiatkowski

Trumpet

Janusz Bobiński
Jacek Wieczorek
Krzysztof Marlewski
Łukasz Rafiński

French horn

Serhiy Matsenko
Katarzyna Nawrocka
Aleksandr Uss
Monika Majewska-Napierkowska
Jan Sikora

Trombone

Marek Fierka
Mikołaj Petryczenko
Lech Polka-Przeworski
Michał Jaworski
Dorota Buraczewska-Kraus
Maria Lewandowska
Grzegorz Jurczyk
Maciej Marciniak
Jacek Kwaśniak
Tomasz Bartecki
Jakub Waszczuk
Patryk Dolepski

Piano/organ/celesta

Artur Pilch
Marianna Sybiriakova-Khikhlovska
Marta Szymańska
Radosław Zaworski
Viola Łabanow

Acordeon

Marek Wawrzyniak

Guitar

Orlin Bebenow
Ihor Lomaha