I skrzypce

Karolina Vallo Sutt (koncertmistrz)
Filip Lipski (z-ca koncertmistrza)
Przemysław Nawrocki
Justyna Cieślak
Wojciech Górecki
Katarzyna Justino
Marta Kępińska
Marcelina Kujacińska
Michał Kwaśniak
Olga Lichniakewycz